Registro

Por favor elige un Usuario.
4 đến 10 ký tự bao gồm chữ và số

Por favor elige un Correo.
Vui lòng sử dụng một địa chỉ email hợp lệ


Seguridad


Por favor elige una Contraseña.
4 đến 10 ký tự

Confirme su Contraseña.
Nhập lại mật khẩu của bạn


Reglamento


Debes aceptar los Terminos para poder registrarte.
Đăng nhập tài khoản
Quên mật khẩu?
Thông tin sever
Phiên bảnSeason 6
Exp999x
Master Experience999x
Drop70%
Tổng số tài khoản:13,536
Tổng số nhân vật:35,460
Tổng số bang hội:507
Đang trực tuyến:984
Tình trạng hoạt động
Online...
Hoạt động

Castle Siege


Stage

Guild Registration Period


Castle Siege Battle

6 days 9 hours


Top Level
Character Class Level
anhthienGrand Master1.000
BeBumHigh Elf1.000
BoMayLaBlade Master1.000
432gsdgsadLord Emperor1.000
NightmareLord Emperor1.000

Top Resets
Character Class Resets
MainChinhHigh Elf3.000
BananaHotGrand Master1.000
BaoHapLord Emperor1.000
besthnHigh Elf1.000
BibodoodooGrand Master1.000

Top Guilds
Guild Master Score
LIONKINGZzMETAzZ18.129.959
ONEHITONEHIT15.415.018
HERODB3TLIGHT12.313.581
MEDICALW0NSlNJAE8.604.077
SieuClonDL0064.991.472